Henrik Johansson & Dennis Gustafsson

Jag hade redan innan Generation 500 etablerat en kontakt med Henrik och Dennis på Mediocre Games. Deras framgångar hade knappast gått någon förbi – och vi hade redan mejlledes klargjort att de tillhörde både C64- och Amiga-generationen, även om de var lite väl unga för att ha kodat något vettigt på den förra maskinen.

När jag intervjuat killarna skickade de över lite disketter till mig som jag fick rota i. Flera av disketterna innehöll bilder av olika slag som var lätta att öppna i DeluxePaint – och avslöjade delar av grafiken som var tänkt att användas i ”Mutilate”.

En annan kul bild vi inte fick med är skissen på gränssnittet spelaren blir presenterad 🙂

Slutligen innehöll en del av disketterna olika filer som jag förmodade var själva spelkoden – men jag visste inte om den var exekverbar eller inte och varken Dennis eller Henrik kom ihåg vad som egentligen var vad. Men till slut lyckades jag i alla fall köra igång flera av filerna och kunde springa omkring i några mycket tidiga nivåer.