Sagan om svenska Commodore

Kapitlet om svenska Commodore skrev i praktiken sig självt. I Generation 64 koncentrerade jag mig på Commodores generalagent Handic som hade hand om försäljningen i Sverige under de tidiga åren, bland annat då Commodore 64 introducerades i Sverige. Däremot tog jag aldrig upp hur Commodore faktiskt etablerade sig, vilket var tacksamt då jag kunde ägna mig åt detta i Generation 500 istället.

Jag hade turen att komma i kontakt med Commodores förste VD, Anders Staaf, redan under våren 2016. Vi genomförde en ganska lång intervju och berättelsen kändes klar och tog form nästan omgående. Det var dock inte förrän till hösten jag faktiskt började skriva ner den och visade honom – då uppstod vissa meningsskiljaktigheter kring storyn så som den var upplagd och diskussionerna kring detta varade ända in på våren 2017.

Det är många händelser och skeenden som ska berättas på väldigt liten yta och ibland måste vissa saker belysas lite mer än andra för att det ska bli intressant för läsaren. Det går helt enkelt inte att få fram allt som hänt under nästan tio år. Till slut tror jag dock att den här berättelsen om svenska Commodore blev den bästa.

Som vanligt är alla försäljningssiffror osäkra och bygger på enskilda intervjuer och reportage då Commodore faktiskt inte lämnade ut några siffror förrän år 1992 när C64 och Amiga 500 skulle läggas ner. De ungefärliga siffror jag presenterar i en tabell på sidan 18 är mödosamt hopplockade och ska tas med viss avrundning. Klart är dock att Amiga 500 förmodligen såldes i så många som 100 000 exemplar i Sverige – men då räknas givetvis inte de europeiska maskiner som köptes utomlands, till exempel i Tyskland.

Jag valde att dela upp uppslaget i en framgångs- och en utmaningsdel – mest för att belysa hur svenska Commodore både hade enorma framgångar och stod inför växande problem. Vi vet ju att svenska Commodore var först i världen med att packa ihop, även om moderbolagets konkurs bara dröjde några månader. Utmaningarna var tydliga redan på 80-talet och egentligen kunde svenska Commodore inget göra åt saken då det var i ett renodlat hårdvarurace man förlorade – och ingen hårdvara tillverkades eller planerades ju i Skandinavien.

Bilden på Anders Staaf ville jag egentligen göra mycket större men vi hittade aldrig originalet. Den kommer från tidningen INFO #1-2/1987 och gavs ut av Annonsföreningen, en tidning för reklamköpare och marknadsförare. Fotografier är taget av Roger Tillberg men han hade själv inte kvar originalet på dia utan refererade till Annonsföreningen. Dessa sålde dock tidningen INFO till dåvarande Ica-förlaget med arkiv och allt. Efter att ha gått igenom diverse personer fick jag dock veta att inget sparats, arkivet är – som tyvärr ofta är fallet – slängt. Jag fick dock tillstånd av Roger Tillberg att publicera fotografiet från tidningsartikeln.

Anders Staaf
Anders Staaf

Jag är i dag nöjd med att jag inte grottade ner mig mer än nödvändigt i just Commodore-storyn då det faktiskt inte är Commodore boken handlar om, utan dess kunder och användare. Artikeln som syns i nedre högra hörnet kommer från tidningen DatorMagazin och finns att läsa i sin helhet nedan: